Velkommen til Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Vi er en foreldreeiet barnehage med 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på 2 avdelinger. Vi er en FRILUFTSBARNEHAGE med fokus på å bygge gode opplevelser rundt utendørslek. Barnehagen driver et aktivt uteliv i skog og mark, og er opptatt av at alle barn skal bli glade i naturen tidlig.

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage er en foreldreeiet barnehage med 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på 2 avdelinger.

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage er en FRILUFTSBARNEHAGE med fokus på å bygge gode opplevelser rundt utendørslek.

Vi driver et aktivt uteliv i skog og mark, og er opptatt av at alle barn skal bli glade i naturen tidlig.

Barnehagen ligger like ved Kirkerudbakken slalåmbakke og har Vestmarka og Lommedalselva som nærmeste naboer. Vinterstid er vi ute med både ski, skøyter og truger, og hele året går vi turer til faste stamsteder i skogen. Balansekunst, lek og mat ved bålet er noen av de faste elementene på tur.

Vi benytter Kidplan fra PBL for informasjonsdeling mellom barnehage og foreldre.
Der vil du blant annet finne dagbok, bilder, telefonlister og ukeplaner.