Friluftsliv

Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv

MESTRING OG GLEDE

Vi er en FRILUFTSBARNEHAGE med vekt på uteliv i skog og mark. I en tid hvor de fleste av oss er travle, samtidig som vi står foran store miljømessige utfordringer, er det viktig å lære opp barna til å bruke naturen og ta vare på den. Jo mere vi bruker naturen, jo bedre grunnlag får barna for videre friluftsliv og engasjement. 

Barna trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte. Nyere forskning viser at barn som er fysisk aktive og mestrer egen kropp, har gode forutsetninger for å tilegne seg lærdom nå og senere i livet. Vi som jobber i Kirkerudbakken Friluftsbarnehage er opptatt av friluftsliv på barnas premisser, men søker også nye utfordringer som vi tror gir barna rike og nyttige opplevelser og erfaringer. 

Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og egen mestring, og at de kan si " dette greier jeg".

Forskning viser at barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Vi mener det derfor er viktig å gi barna gode muligheter til å være ute og utfolde seg i fri lek og drive fysisk aktivitet. 

Målet vårt er at FRILUFTSLIVET blir en naturlig del av vår hverdag, slik at alle barna som er knyttet til barnehagen skal få like muligheter til utøve friluftsliv . Vi ønsker å lære barna verdien av uteliv som en del av hverdagen . Vi ønsker at barna skal være mest ute og at personalet har kompetanse på området slik at FRILUFTSLIVET blir interessant og spennende for både barn og voksne.

 

 

 
 

OPPLEVELSER

Alle barna er på flere skogsturer hver uke, enten sammen med sin avdeling eller med klubben sin. Både klubbene og avdelingene har eget stamsted i skogen som vi bruker ofte utenom i vinterhalvåret. Her er det opparbeidet bålplasser, gapahuker, slengtau, fuglekasser og andre ting som gjør at barn og voksne etablerer et nært forhold til sitt sted, og gleder seg til å komme tilbake. Hit inviteres også foreldre, barn som har sluttet og andre samarbeidspartnere.

Alle barna i barnehagen skal på minst en telttur i året.

De eldste barna får reise på en fjelltur siste høsten de går i barnehagen. Det er en spennende tur med to overnattinger hvor de får ulike aktiviteter som fjelltur, fisking , rotur , kanskje en ridetur.

Det viktigste er fellesskapet i gruppen og opplevelsen av mestring i tillegg til naturopplevelsen.

I begynnelsen av mars drar Maxi på skiovernattingstur til Mustadkroken på Krokskogen.

En ekstra naturopplevelse får de største barna ved å være med på overnatting i gapahuk. Da er de med på bygging av gapahuk oppe på ei myr, hvor de så om kvelden kryper ned i soveposen sin. Er vi riktig heldig hører vi rikelig med orrfuglleik på morgenkvisten.

 Barnehagen har eget "skileikområde" utenfor gjerdet, og personalet har kompetanse som skileiklærere og friluftslivsinstruktører. Vi går mest mulig på ski eller aker i vinterhalvåret og bruker marka når det er mulig. I nærmiljøet har vi Kolsåstoppen, Dæhlivann, Sandvikselva og Tanumplatået som vi bruker for å gi barna ekstra utfordringer og opplevelser.

For å kunne gi barna best mulig forutsetninger for å utfolde seg ute, er det nødvendig at foreldrene legger forholdene til rette med riktige og gode klær til å bevege seg ute i, i alt slags vær. For barna er det også viktig at foreldrene blir med ut og tar vare på opplevelsen sammen med barna.