Praktisk informasjon

Her finner du litt av hvert av informasjon, spør hvis du mangler noe.

VELKOMMEN TIL KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE
Dette er ment som et informasjonsskriv til nye foreldre ved oppstart i barnehagen. Det skal være et tillegg til det viktige arbeidet personalet legger ned i starten. Hvis dere lurer på noe, er vi glade for å bli spurt!

Grunnbemanningen i barnehagen er 7,7 årsverk i ulike brøkstillinger bestående av daglig leder, 2 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, 1 friluftspedagog, 2 fagarbeider og 3 assistenter. Arbeidsstaben er stabil og har lang erfaring. I tillegg har vi en viktig ressurs i foreldregruppen som deltar i daglig drift 2 dager pr. familie pr. år.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER

TILVENNINGSPERIODEN
Tilvenningstiden er en viktig tid for oss alle. Vi skal bli kjent med hverandre, skape tillit, trygghet og ikke minst få god kontakt med ditt barn. Det er derfor viktig at dere setter av tid de første ukene til tilvenning, samtidig som det er viktig at barnet lærer at dere går og at dere kommer tilbake senere.

Barnet skal få en følelse av tilhørlighet og bli en del av fellesskapet på avdelingen og i hele barnehagen. Det er mye som skal læres; navn på alle oss, hvem som hører til hvor, dagsrytme og hva som er lov og ikke lov. Vi prioriterer trygghet den første tiden, så kommer regler og annet etter hvert. Først når barnet har tillit til oss og en viss oversikt, kan vi si at tilvenningstiden er over. Hvor lang tid dette tar er individuelt, og dere som foreldre har heller ikke ubegrenset tid. Dere må regne med gråt ved avlevering den første tiden, noe som er vanlig. Gråten stilner vanligvis fort, men vi ringer hvis det ikke gir seg innen rimelig tid.
De minste barna har primærkontakter som skal bli best kjent med dere den første tiden, og som sammen med pedagogisk leder avtaler fremdriften i tilvenningen.
Når dere skal gå fra barnet, er det viktig at dere tar avskjed og ikke bare blir borte. Har dere først sagt ”ha de”, bør dere gå selv om barnet gråter. Å komme tilbake gjør barnet mer usikkert.
Vanligvis besøker dere barnehagen en gang før oppstart. Den første opprinnelige dagen er dere her 3-4 timer uten at dere forlater barnet. 2.dag når dere kommer, avtaler vi sammen med barnet at mor/far kan gå vekk en liten stund. Det kan være på personalrommet, til butikken el. l.
3.dag gjentar vi det samme som 2.dag, men fraværet er lengre. Vanligvis får ikke personalet god nok kontakt med barnet så lenge dere er tilstede. Barnet skal lære at dere går og at dere kommer tilbake!

ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstid er fra 7.30-17.00. Det betyr at dere kan levere barna fra kl. 7.30 og at dere må ha forlatt barnehagen før kl. 17.00. Hvis barnet blir hentet slik at dere ikke kan forlate barnehagen før etter kl. 17.00, ilegges det et gebyr på kr. 500. Det er utarbeidet et skjema som underskrives av foreldre og personalet i denne situasjonen. Kjernetiden er fra kl. 9.30- 14.30. I denne tiden skjer det turer og andre planlagte aktiviteter. Barna bør derfor være her innenfor dette klokkeslettet. Gi beskjed hvis tiden ikke kan overholdes. Hvis barnet skal til lege el. annet i dette tidsrommet, må foreldrene tilrettelegge for henting og bringing slik at turer ikke berøres nevneverdig. Vi kan hjelpe til med at barnet får plass i en annen klubb el. gruppe denne dagen. 

Barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30. Det betales for 11 måneder i året.
Oppholdsbetalingen per måned er kr. 3230,- for alle barn, pluss ca. kr. 1000,- i kostpenger pr år.

INFORMASJONSDELING
Det henger oppslagstavler i gangene, det er viktig å følge med her. Det utarbeides månedsplaner hver måned. Informasjon fra daglig leder og ped.leder kommer enten via mail eller på PBL kidplan.

MAT
Barnet har egen matpakke med seg til måltidene. Barnet får velge mellom vann og melk som drikke, og litt frukt hver dag. Det serveres mat 2 uker i året, se info på månedsplanen. Barnet kan spise frokost i barnehagen, men den avsluttes kl. 8.30.

BLEIER
Mange barn bruker bleier til de er 3 år. Dette er dog veldig individuelt fra barn til barn.
Når tiden er inne for å slutte med bleie bør det avtales med barnehagen slik at vi kan samarbeide om dette. Av erfaring ser vi at barn som er tørre hjemme, ikke alltid er tørre i barnehagen. Noen ganger må vi sette på bleie, spesielt i uteperioden. Det er viktig at barnet er moden for å slutte med bleie slik at dette er en positiv opplevelse for barnet. Mange uhell kan være frustrerende for barnet og svært arbeidskrevende for personalet.

KLÆR
Barnas klær skal være godt merket med eget navn. Barnehagen er behjelpelig med bestillingskuponger til navnelapper. Dyre klær bør ikke oppbevares i barnehagen. Tøyet skal ha hemper og regndresser/parkdresser skal ha strikk rundt leggene og under føttene. Det må være rikelig med ekstratøy slik at våte barn kan bli tørre! Hvis det mangler noe vesentlig, ringer vi foreldrene.
Barn som bruker bleier må ha med disse.
Skittent tøy tas med hjem til vasking. Tøy som er lånt i barnehagen, skal også vaskes og leveres tilbake. Snorer i hetter må fjernes av sikkerhetsmessige grunner, og skjerf skal heller ikke brukes. Personalet har plikt til å fjerne snorer og skjerf slik at skader kan unngås.
Inne skal barna bruke tøfler eller sandaler. Foreldrene holder selv orden i barnas hyller og kurver.

SYKDOM OG MEDISINER
Når barnets allmenntilstand er dårlig, skal barnet holdes hjemme. Barn med feber skal være hjemme, og vi anbefaler en feberfri dag hjemme etter høy feber. Hvis barnet blir sykt i barnehagen, ringer vi dere og avtaler hva vi skal gjøre. Barnet skal være friskt nok til å følge gruppen sin så lenge det oppholder seg i barnehagen.
Vi kan medisinere barnet ditt, men da skal dosering leveres skriftlig til avdelingsleder sammen med medisinene. Barn med astma og allergi vil også bli medisinert hos oss ved behov. Da skal eget medisinskjema underskrevet av lege leveres.
Ved diare eller omgangssyke skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste utbrudd.

FØDSELSDAGSFEIRING 
Vi markerer fødselsdager i barnehagen, dere tar med noe godt å spise. Dette spises etter matpakken. Vi anbefaler varianter som fruktfat eller grønnsaker men en muffins, ispinne el. et lite stykke kake er ok.

Der hvor barn som av ulike grunner skal ha tilrettelagt kost, må foreldrene sette opp liste over hva barnet ikke skal ha og hva barnet kan få isteden (konkrete alternativer).
Dette gjelder for mat og drikke som blir servert av barnehagen.
Foreldrene må sørge for at barnehagen har et lite depot av alternativer når det serveres bursdagsmat barnet ikke skal ha.

ANNET
Når barna skal på tur har de med seg sekk som skal være pakket hjemmefra med sitteunderlag, drikke og matpakke. Ekstratøy etter behov.

Barnehagen er ikke ansvarlig for leker som er tatt med hjemmefra, vi forsøker å begrense dette. Følg avdelingens bestemmelser.