Avdelingene

Barnehagen består av to avdelinger; Regnbuen og Sommerfuglen.

SOMMERFUGLEN

Sommerfuglen er avdelingen for de yngste barna.

På Sommerfuglen er det 13 barn i alderen 1-3 år. Vi kaller dem for Troll og Ekorn. Barna bruker skogen og lekeplasser i nærområdet til lek og oppdagelse. Hver onsdag er det avdelingstur. Da er alle sammen med til vårt eget stamsted eller andre fine turområder i nærmiljøet. 

På avdelingen jobber pedagogisk leder Imelda, barnehagelærer Gunhild og assistentene Nika og Irina.  

 

 
 

REGNBUEN

Regnbuen er avdelingen for barn mellom 3 og 5 år.

På Regnbuen har vi 20 barn i alderen 3-6 år. Vårt mål er å ha tre turdager hver uke, to klubbturer og en avdelingstur. Hver barneklubb har sitt eget stamsted i skogen med bålplass. Her lærer barna om skogens hemmeligheter gjennom lek og aktiviteter. Regnbuebarna har dessuten et utvidet tilbud med blant annet flere overnattingsturer, skiskole og svømmeopplæring.

På avdelingen jobber de pedagogiske lederne Mari og Olav, assistentene Valantis og Marianne R. I tillegg er friluftspedagog Marianne L. med på turdagene tirsdag og torsdag.