Lover og forskrifter

Når det gjelder relevante lover og forskrifter, er det først og fremst barnehageloven vi må forholde oss til.