Mål og fokus

Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv

BARNEHAGENS GENERELLE MÅL

Det overordnede målet for arbeidet vårt er definert i " Lov om barnehager" med forskrifter og vedtekter utarbeidet av Barne- og familiedepartementet:

"Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evnen til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidig leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning."

Siden 1.januar 1996 må barnehagene bygge sin virksomhet på Rammeplanen som er forankret i Barnehageloven. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementene i barnehagevirksomheten.

 

I tillegg til Barnehageloven har Kirkerudbakken Friluftsbarnehage sine egne vedtekter.
Disse finner du her
.

 

HOVEDMÅL FOR BARNEHAGEN 
 

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage skal være en fremtredende FRILUFTSBARNEHAGE i Bærum.

Kirkerudbakken barnehage skal markedsføre seg som FRILUFTSBARNEHAGE, og på den måten rekruttere barn til sin virksomhet. Kirkerudbakken Friluftsbarnehage ønsker å gi barna et naturlig forhold til FRILUFTSLIV hvor naturen er arena for nysgjerrighet, lek, vennskap og læring.

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage ønsker å gi foreldrene trygghet for sine barn, og at de gjennom barna opplever at FRILUFTSLIV gir rike muligheter for allsidig utvikling. Kirkerudbakken Friluftsbarnehage ønsker å inspirere foreldrene til samarbeid og videreutvikling av FRILUFTSLIV i og utenfor barnehagens virksomhet.

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage ønsker et personale som har høy kompetanse og stor entusiasme innenfor FRILUFTSLIV , samtidig som de er dyktige pedagoger og omsorgspersoner.

Styrene ved barnehagen skal sørge for at rammebetingelsene for driften bidrar til at Kirkerudbakken barnehage kan drives som en FRILUFTSBARNEHAGE med nødvendig aktivitetsnivå og kompetanseprofil.