Hjortelus i skogen!

Husk å sjekke barna for hjortelus etter skogstur. Legger ved lenke med mer info: https://www.helsenorge.no/helse-og-miljo/insekter-og-skadedyr/hjortelusfluer/