Barns tilvenning i barnehagen

Viktigheten av trygge voksne i små barns tilvenning til barnehagehverdagen er viktig i denne artikkelen fra barnehagelærer Hellum.