Hovedopptak til barnehageplass for høsten 2021 er i gang

Hovedopptak til barnehage har søknadsfrist 1. mars 2021. Se lenke for mer info:

 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-om-bytte-endre-kontaktopplysninger-eller-si-opp-barnehageplass/