Barnehageplass

Alle som skal søke om barnehageplass må gjøre dette via samordnet opptak på kommunens egne sider.

Her er link til kommunens barnehagesider:
SØKE BARNEHAGEPLASS i BÆRUM

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til barnehagens egne vedtekter og opptakskriterier.

Kontakt daglig leder ved spørsmål om opptak eller ledige plasser på telf 92283721.