Avdelingene

Barnehagen består av to avdelinger; Regnbuen og Sommerfuglen.

SOMMERFUGLEN

Sommerfuglen er avdelingen for de minste barna.

På Sommerfuglen er det 11 barn i alderen 1-2 år. Vi kaller dem for trollunger eller rumpetroll. Trollbarna bruker skogen og lekeplasser i nærområdet. Hver onsdag er det avdelingstur. Da er alle sammen med til eget stamsted eller andre fine turområder i nærmiljøet. 

På avdelingen jobber pedagogisk leder Katrine, assistent Kristine og assistent Nika.

 

 
 

REGNBUEN

Regnbuen er avdelingen for barn mellom 3 og 5 år.

På Regnbuen har vi 21 barn i alderen 3-6 år. Vårt mål er å ha tre turdager hver uke, to klubbturer og en avdelingstur. Hver barneklubb har sitt eget stamsted i skogen med bålplass. Her lærer barna om skogens hemmeligheter gjennom lek og aktiviteter. Regnbuebarna har dessuten et utvidet tilbud med blant annet flere overnattingsturer og skiskole.

På avdelingen jobber pedagogisk leder Kjersti, fagarbeider Imelda og Inger og assistent Grace. I tillegg er friluftspedagog Marianne med på de fleste turer og utflukter.