Planleggingsdager barnehageåret 2020-2021

Planleggingsdagene i barnehageåret 2020/ 2021 legges til følgende dager:

 

Torsdag 13. august 2020

Fredag 14. august 2020

Fredag 30. oktober 2020

Mandag 4. januar 2021

Fredag 30. april 2021