Praktisk informasjon

Grunnbemanningen i barnehagen er 7,3 årsverk bestående av daglig leder, 2 pedagogiske ledere, 1 friluftspedagog, 2 fagarbeider og 3 assistenter. Arbeidsstaben er stabil og har lang erfaring. I tillegg har vi en viktig ressurs i foreldregruppen som deltar i daglig drift 2 dager pr. familie pr. år.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 7.30-17.00 5 dager i uken. Barnehagen er stengt i ukene 28, 29 og 30. Det betales for 11 måneder i året. Oppholdsbetalingen per måned er kr. 2910,- for alle barn, pluss kr 1000,- i kostpenger pr år.