Ny hjemmeside

Velkommen til den nye hjemmesiden til Kirkerudbakken friluftsbarnehage.

Hjemmesiden er primært tiltenkt å gi dere som vurdererer å søke plass her den informasjonen dere trenger, samt at den skal gjøre det lettere for de som allerede har plass å finne rammeplaner, vedtekter etc.