Månedspbrev for september 2019

Månedsbrev for Sommerfuglen September 2019

Hei alle sammen!

 

Tema: Musikk, dans og bevegelse

I september handler tema om musikk, dans og bevegelse. Siden vi har brukt august måneden til å bli bedre kjent og trygg på hverandre, vil vi gjerne forsette å bygge relasjonen dypere til hverandre i september ved å bruke mye tid på å synge, høre/lytte forskjellige musikk, klassiske musikk, spille tromme og andre typer av instrumenter som gir kroppsbevegelse og rytme. Sanger som vi kommer til å bruke mye er f.eks. «Lille Petter Edderkopp.» «Alle barna klapper», og «En Elefant kom marsjerende». Musikkspillet kan variere i styrke (sterk, svakt, raskt og langsomt), musikk rim og regler, rytme og bevegelse.

Som Anne Høigård sier at «Sangen skaper kontakt, følelsesmessige, bånd knyttes. Dette skaper igjen gode utviklingsbetingelser for barnet.» Vi leser og synger Catarina Kruusvals bok «Barnas sanger og eventyr» og vi leser fortsatt «Sol går i barnehagen» av Pauline Oud. Fordi boken er relevant for de minste og veldig interessant og lærerikt. Vi gjør dette for å hjelpe barnas språkforståelse og sosiale evne ved bruk av CD, NRK Super, youtub og synge og danse sammen med barna.

Mål: for å skape fellesskap/bygge opp relasjonen mellom barnegruppen og ha det gøy.

Derfor jobber vi personale for at/

 

-- Skal alle barn kunne erfare å være betydningsfull for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.

- Skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Rp S. 24- 25

- Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, opplev vennskap.

- lydhøre til barnas egne initiative

 

Barn klubb : Troll, Ekorn og Bamse

Bursdag i september:

Mvh

Nika, Imelda og Solomon